Afsluttede rotteanmeldelser

Viser afsluttede anmeldelsers fordeling over året i flerårigt perspektiv. Opgørelsen dækker årene 2015 til nu.