Data om rotter

Miljøstyrelsens rapportmodul om rotteanmeldelser og rottebekæmpelse.

Rapportmodulet henvender sig til alle der er interesseret i at vide mere om, hvordan det går med rottebekæmpelsen i Danmark fx myndigheder, virksomheder, interesseorganisationer, presse, private m.fl. 

Rapportmodulet er den platform, hvor du på et sted, let og hurtigt, kan finde den bredeste og nyeste statistik om rottebekæmpelse i Danmark.

I rapportmodulet har du adgang til et udvalg af diagrammer og tabeller om rottebekæmpelse.

Du har også mulighed for at hente rapporternes bagvedliggende data ud i et regneark.

Data til rapporterne leveres af landets kommuner og private rottebekæmpelsesfirmaer. De er forpligtigede til at registrere og indberette oplysninger om rotteforekomster og rottebekæmpelse til en fællesoffentlig rottedatabase. Databasen er ejet af myndighederne på miljøområdet (kommuner, regioner og Miljøstyrelsen) og drives af Danmarks Miljøportal.

Miljøstyrelsen har valgt at gøre oplysningerne tilgængelige for offentligheden.

Rapporterne skabes dels fra årlige indberetninger fra kommunerne om f.eks. kommunale handleplaner og kloakrottebekæmpelse i kommunen og dels fra løbende indberetninger om rotteanmeldelser og rottebekæmpelser.

Kommunerne sender oplysninger til databasen, når de afslutter bekæmpelsen på adressen. Igangværende bekæmpelser vil derfor ikke fremgå af rapporterne. Du skal forvente at der går 3-6 måneder fra en rotteanmeldelse er modtaget i kommunen til bekæmpelsen er afsluttet, sagen er lukket og oplysningerne er overført til databasen.

Rapporterne opdateres hver gang der kommer nye oplysninger fra kommuner eller firmaer.

Man kan vælge at filtrere på hvilke år man ønsker vist og om visningen skal være for en kommune eller på landsplan. På enkelte rapporter kan du også markere om visningen skal være for landzone, byzone eller sommerhusområder. Vælger du alle tre kommer resultatet for hele kommunen eller hele landet.

For nogle rapporter kan du vælge om visningen skal være i absolutte tal eller som procenter.

Når du har besluttet hvilken rapport du ønsker, kan du vælge om du vil have vist rapporten eller om du i stedet vil have oplysninger gjort tilgængelige i et regneark, du selv kan arbejde videre med.

Sammenligner du tidligere år med nyligt afsluttede år eller igangværende år, skal du være opmærksom på, at nogle oplysninger først vil være tilgængelige for rapporten 4-5 måneder efter årets afslutning.

Årene, du har mulighed for at vælge imellem, afhænger af perioden hvor oplysningerne er blevet registreret og indberettet.

Den nuværende kommuneopdeling startede med 2007, der derfor ofte er første år på mange af rapporterne.

I 2015 begyndte kommunerne at indberette detaljer om alle anmeldelser og bekæmpelser. Derfor starter flere rapporter med 2015.

Nye bekendtgørelser i 2018 og 2019 skærpede kravene til registrering og indberetning. Enkelte rapporter starter derfor med 2018 eller 2019.

Spørgsmål af mere generel karakter eller til forståelsen af en rapport, kan du stille til Miljøstyrelsens Informationscenter. Har du spørgsmål til data i en rapport om en specifik kommune, skal du henvende dig direkte til kommunen.

Miljøstyrelsen giver brugsret til de data, der indgår i nærværende rotterapportmodul, du kan læse nærmere på siden "Vilkår for brug af danske offentlige data”.

Rottemodulet og detaljer

Læs nærmere beskrivelse af de enkelte rapporter og tilgå rottemodulet.

 

Vilkår for brug af danske offentlige data

Læs mere om vilkårene for brugen af den anvendte data i rapporterne.