Varmeindvinding og grundvandskøling

Reglerne for tilladelser til varmeindvinding og grundvandskøling fremgår af Bekendtgørelse nr 1716 af 15/12/2015 om varmeindvindingsanlæg og grundvandskøleanlæg.

Det er kommunalbestyrelsen, der giver tilladelser til både varmeindvindings- og grundvandskøleanlæg.

Miljøstyrelsen vil gerne fremhæve, at der i forbindelse med etableringen af anlægget og grundvandsindvindingen skal gives tilladelse til disse aktiviteter efter:

  • Vandforsyningslovens § 21: tilladelse til udførelse af indvindingsboringer
  • Vandforsyningslovens § 20: tilladelse til indvinding af grundvand

Selve tilladelsen til etablering af anlægget samt afledningen gives efter Miljøbeskyttelseslovens § 19, efter reglerne i ovennævnte bekendtgørelse.