Udenlandske brøndborere

Brøndborerområdet er et lovreguleret erhverv i Danmark. Du skal have tilladelse fra Miljøstyrelsen, hvis du kommer fra et land uden for Danmark, og du ønsker at udføre boringer og sløjfe boringer og brønde på dansk grund.

Se reglerne i uddannelsesbekendtgørelsen

Søg om tilladelse til at arbejde som brøndborer i Danmark

Du kan søge om en tilladelse til at arbejde som brøndborer i Danmark med A- og/eller B-bevis efter reglerne om etablering i et EU-land.

Ansøgningen skal være skriftlig og være ledsaget af dokumentation for dit statsborgerskab, din uddannelse og din erfaring. Der er ingen ansøgningsblanket. Ansøgningen skal formuleres i et brev, som sendes til Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5,
5000 Odense C, Obfuscated Email.

Anmeld midlertidigt eller lejlighedsvist arbejde i Danmark

Du har mulighed for at bruge din uddannelse som brøndborer midlertidigt eller lejlighedsvist i Danmark, hvis du kommer fra et andet EU-land, Island, Norge, Liechtenstein eller Schweiz.

For at arbejde midlertidigt eller lejlighedsvist i Danmark, skal du sende en skriftlig anmeldelse til Miljøstyrelsen. Anmeldelsen skal være ledsaget af dokumentation for dit statsborgerskab, en attest for at du lovligt må udøve dit erhverv i dit hjemland, bevis for din uddannelse og for din erhvervserfaring. Anmeldelsen sendes til Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C, Obfuscated Email.

Miljøstyrelsen kan derefter kontrollere dine erhvervsmæssige kvalifikationer. Du må ikke gå i gang med arbejdet, før du har fået tilladelse fra Miljøstyrelsen. Tilladelsen skal fornyes hvert år.

Du kan se mere om kravene til indholdet af din ansøgning eller anmeldelse i uddannelsesbekendtgørelsen og i oversigten over lovregulerede erhverv på Styrelsen for International Uddannelses hjemmeside - se under ”Brøndborer” og på engelsk ”Well Driller”.

For yderligere information om ansøgning og sagsbehandling se EU’s vejledende retningslinjer for behandling af ansøgninger efter anerkendelsesdirektivet, 2005/36/EF (engelsk)