Udenlandske brøndborere - godkendelse

Brøndborerområdet er et lovreguleret erhverv i Danmark. Du skal have tilladelse fra Miljøstyrelsen, hvis du kommer fra et land uden for Danmark, og du ønsker at udføre boringer og sløjfe boringer og brønde på dansk grund.
Se reglerne i uddannelsesbekendtgørelsen

Søg om tilladelse til at arbejde som brøndborer i Danmark

Du kan søge om en tilladelse til at arbejde som brøndborer i Danmark med A- og/eller B-bevis efter reglerne om etablering i et EU-land.

Ansøgningen skal være skriftlig og være ledsaget af dokumentation for dit statsborgerskab, din uddannelse og din erfaring. Der er ingen ansøgningsblanket. Ansøgningen skal formuleres i et brev, som sendes til Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5,
5000 Odense C, .

Anmeld midlertidigt eller lejlighedsvist arbejde i Danmark

Du har mulighed for at bruge din uddannelse som brøndborer midlertidigt eller lejlighedsvist i Danmark, hvis du kommer fra et andet EU-land, Island, Norge, Liechtenstein eller Schweiz.

For at arbejde midlertidigt eller lejlighedsvist i Danmark, skal du sende en skriftlig anmeldelse til Miljøstyrelsen. Anmeldelsen skal være ledsaget af dokumentation for dit statsborgerskab, en attest for at du lovligt må udøve dit erhverv i dit hjemland, bevis for din uddannelse og for din erhvervserfaring. Anmeldelsen sendes til Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C, .

Miljøstyrelsen kan derefter kontrollere dine erhvervsmæssige kvalifikationer. Du må ikke gå i gang med arbejdet før du har fået tilladelse fra Miljøstyrelsen. Tilladelsen skal fornyes hvert år.

Anmeld midlertidigt eller lejlighedsvist arbejde i Danmark

Du kan se mere om kravene til indholdet af din ansøgning eller anmeldelse i uddannelsesbekendtgørelsen og i oversigten over lovregulerede erhverv på Styrelsen for International Uddannelses hjemmeside - se under ”Brøndborer” og på engelsk ”Well Driller”.

For yderligere information om ansøgning og sagsbehandling se EU’s vejledende retningslinjer for behandling af ansøgninger efter anerkendelsesdirektivet, 2005/36/EF (engelsk)