Kommuneplanlægning i OSD og indvindingsoplande

Omtrent 200 kommunale plan – og miljømedarbejdere fordelt på 70 kommuner har deltaget i tre regionale kommunemøder om den nye  bekendtgørelse og vejledning om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse, se invitationen her . Møderne løb af stablen i Aalborg, Aarhus og København den 12. – 13. januar 2017.

På møderne præsenterede SVANA, Miljøstyrelsen og Erhvervsstyrelsen det nye myndighedsgrundlag, se præsentationen her .

Find høringsnotat fra 2016 om den nye bekendtgørelseom om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger og tilhørende vejledning ved at klikke her.

Kommunebrev om grundvandsbeskyttelse i kommuneplanlægning - Miljøstyrelsen - 2017

Notat om miljøklasser 1-7 i forhold til grundvandsbeskyttelse i kommuneplanlægning - Miljøstyrelsen - 2017

På baggrund af arbejdet med at udarbejde bekendtgørelsen og vejledningen, løbende kommunehenvendelser og drøftelser på de regionale møder, har SVANA sammenfattet svar på en række ofte stillede spørgsmål (FAQ). FAQ oversigten vil løbende blive opdateret.