Nyttige links

Kortlægningen af grundvandet har resulteret i en stor mængde data, og er desuden suppleret med data fra andre projekter. Herunder finder du links til databaser og til grundvandskortlægningens vigtigste vejledninger og retningslinjer samt andre nyttige links.

Vejledninger, retningslinjer og andre links

> Administrationsgrundlag
Se administrationsgrundlaget for grundvandskortlægningen

> Geovejledninger 

Her kan du finde de enkelte geovejledninger

> Zoneringsvejledning

> Sårbarhedskortlægning og afgrænsning af NFI og IO

Sandjordes følsomhed overfor udvaskning af sprøjtemidler og Indsatsområder inden for sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder.
SFI og tilhørende IO afgrænses på baggrund af de sprøjtemiddelfølsomme områder (SFO), som er beskrevet i Naturstyrelsens rapporter fra februar 2015. SFO er tilgængelig på MiljøGIS.

> Danmarks Arealinformation på Danmarks Miljøportal
På Danmarks Miljøportal - Arealinformation samles og ajourføres offentlige data om miljøet, som udstilles på et kort, hvor mange data kan ses samtidigt. Områdeudpegningerne findes bl.a. på Danmarks Miljøportal.

Høringsportalen
Her kan høringsmateriale i forbindelse med bekendtgørelser mv. findes.

MiljøGIS - Statslig grundvandskortlægning
Link til grundvandskortlægningens data med grundvandsdannelse, gældende udpegninger samt evt. udpegninger i høring.

Søg i baggrundsdata

> National boringsdatabase (jupiterdatabasen)
Her kan du se information om danske boringer - fx placering, borebeskrivelse og vandprøver.

> Database med grundvandsrapporter (rapportdatabasen)
Her kan du søge i og downloade baggrundsrapporterne fra grundvandskortlægningen.

> Modeldatabasen
Her kan du søge i og downloade geologiske modeller og grundvandsmodeller.

> National geofysisk database (GERDA)
Her kan du søge i og downloade geofysiske data.