Vejle Kommune

Grundvandskortlægningsresultater

Vejle Kommune har siden 2016 indmeldt ændrede indvindingsforhold for flere vandforsyninger. Pt. er der flere igangværende projekter i kommunen, Give og Hedensted 2022.
Der er udarbejdet en opstartsrapport for Give, hvor det anbefales, at følgende delopgaver udføres:

 • Indsamling af tTEM
 • Boringlokalisering og pejling
 • Vandprøvetagning
 • Opdatering af den hydrostratigrafiske model
 • Opstilling af ny hydrologisk model
 • Beregning af indvindingsoplande og BNBO for indmeldte oplande
 • Grundvandskemisk kortlægning 
 • Sårbarhedsvurdering og revidering af NFI og IO inden for indmeldte oplande og OSD

Der er udarbejdet en opstartsrapport for Hedensted 2022, hvor det anbefales, at følgende delopgaver udføres:

 • Opdatering af den hydrostratigrafiske model
 • Opdatering af den hydrologisk model
 • Beregning af indvindingsoplande og BNBO for indmeldte oplande
 • Grundvandskemisk kortlægning 
 • Sårbarhedsvurdering og revidering af NFI og IO inden for indmeldte oplande og OSD

I fanerne til højre for findes undersøgelser og kortlægningsresultater for igangværende og tidligere kortlægningsområder i kommunen. Listen opdateres løbende for igangværende kortlægninger.

Rapporter for kortlægningsområder

Vejle, Kolding, Fredericia Kommuner har siden 2016 indmeldt ændrede indvindingsforhold for flere vandforsyninger. I forbindelse med kortlægningen af Trekantsområdet blev følgende delopgaver udført:

 • Boringlokalisering og pejling
 • Vandprøvetagning
 • Opstilling af ny hydrostratigrafisk model
 • Opstilling af ny hydrologisk model
 • Beregning af 31 indvindingsoplande og 98 BNBO for indmeldte oplande
 • Grundvandskemisk kortlægning 
 • Sårbarhedsvurdering og revidering af NFI og IO inden for indmeldte oplande og OSD

Nedenfor findes undersøgelser og kortlægningsresultater udarbejdet i forbindelse med kortlægningen.