Svendborg Kommune

Grundvandskortlægningsresultater

Svendborg Kommune har siden seneste kortlægninger indmeldt ændrede indvindingsforhold for flere vandforsyninger på Ærø. Der er udarbejdet en opstartsrapport for Ærø, hvor det anbefales at følgende delopgaver udgøres:

  • Indsamling af tTEM
  • Opstilling af en ny hydrostratigrafisk model
  • Opstilling af en ny hydrologisk model
  • Beregning af indvindingsoplande og BNBO 
  • Grundvandskemisk kortlægning 
  • Afgrænsning af sårbarhed, NFI og IO 

I fanerne til højre for findes undersøgelser og kortlægningsresultater for igangværende og tidligere kortlægningsområder i kommunen. Listen opdateres løbende for igangværende kortlægninger.

Rapporter for kortlægningsområder

I Fyn og Tåsinge projektet er følgende delopgaver udført:

  • Opstilling af en samlet hydrostratigrafisk model for Fyn og Tåsinge
  • Opstilling af en samlet hydrologisk model for Fyn og Tåsinge
  • Beregning af indvindingsoplande og BNBO for almene vandforsyninger på Fyn og Tåsinge
  • Sårbarhedsvurdering og revidering af NFI og IO inden for OSD og indvindingsoplande for Fyn og Tåsinge