Stevns Kommune

Grundvandskortlægningsresultater

Stevns Kommune har siden seneste kortlægning indmeldt ændrede indvindingsforhold for flere vandforsyninger. Der er udarbejdet en opstartsrapport for Stevns, hvor det anbefales, at følgende delopgaver udføres:

  • Opstilling af hydrostratigrafisk model for Faxe og Stevns Kommune
  • Opstilling af hydrologisk model for Faxe og Stevns Kommune
  • Beregning af indvindingsoplande og BNBO 
  • Grundvandskemisk kortlægning
  • Sårbarhedsvurdering og revidering af NFI og IO 

I fanerne til højre for findes undersøgelser og kortlægningsresultater for igangværende og tidligere kortlægningsområder i kommunen. Listen opdateres løbende for igangværende kortlægninger.

Rapporter for kortlægningsområder