Sorø Kommune

Grundvandskortlægningsresultater

Kalundborg, Slagelse og Sorø Kommune har siden 2016 indmeldt ændrede indvindingsforhold for flere vandforsyninger. I forbindelse med kortlægningen blev følgende delopgaver udført:

  • Indsamling af MEP
  • Opdatering af den hydrostratigrafiske model
  • Opstilling af hydrologisk model
  • Beregning af indvindingsoplande og BNBO for indmeldte oplande
  • Sårbarhedsvurdering og revidering af NFI og IO inden for indmeldte oplande

I fanerne til højre for findes undersøgelser og kortlægningsresultater for igangværende og tidligere kortlægningsområder i kommunen. Listen opdateres løbende for igangværende kortlægninger.

Rapporter for kortlægningsområder

Sorø Kommune har indmeldt, at Frederiksberg Vandværk belligende ved Sorø har ændret indvindingsstruktur.  I forbindelse med kortlægningen blev følgende delopgaver udført:

  • Genberegning af indvindingsopland til Frederiksberg Vandværk
  • Vurdering af sårbarhed, NFI og IO uden for OSD

Nedenfor findes link til rapporter, der er udarbejdet i forbindelse med denne kortlægning.

Sorø Kommune har indmeldt, at Dianalund Vandværk har ændret indvindingsstruktur. I forbindelse med kortlægningen blev indvindingsoplandet genberegnet.

Nedenfor findes link til rapporter, der er udarbejdet i forbindelse med denne kortlægning.