Solrød Kommune

Grundvandskortlægningsresultater

Solrød Kommune har indmeldt ændrede indvindingsforhold for flere vandforsyninger. I forbindelse med kortlægningsprojektet Solrød-Skensved-Hvadrup blev følgende delopgaver udført:

  • Opstilling af en geologisk og hydrostratigrafisk model
  • Opstilling af en hydrologisk model
  • Beregning af indvindingsoplande 
  • Grundvandskemisk kortlægning 
  • Sårbarhedsvurdering og revidering af NFI og IO 

I fanerne til højre for findes undersøgelser og kortlægningsresultater for igangværende og tidligere kortlægningsområder i kommunen. Listen opdateres løbende for igangværende kortlægninger.

Rapporter for kortlægningsområder