Silkeborg Kommune

Grundvandskortlægningsresultater

Silkeborg Kommune har siden 2016 indmeldt ændrede indvindingsforhold for flere vandforsyninger. I forbindelse med Silkeborg Nord 2022 kortlægningen blev følgende delopgaver udført: 

  • Indsamling af FloaTEM
  • Opdatering af den hydrostratigrafiske model
  • Opdatering af den hydrologiske model
  • Beregning af indvindingsoplande og BNBO for indmeldte oplande
  • Grundvandskemisk kortlægning af vandtyper, nitrat, sulfat og pesticider
  • Sårbarhedsvurdering og revidering af NFI og IO inden for indmeldte oplande

I fanerne til højre for findes undersøgelser og kortlægningsresultater for igangværende og tidligere kortlægningsområder i kommunen. Listen opdateres løbende for igangværende kortlægninger.

Rapporter for kortlægningsområder

Silkeborg Kommune, Skanderborg Kommune og Ikast-Brande Kommune har i 2020 indmeldt ændrede indvindingstilladelser for fem vandværker i Silkeborg Syd kortlægningsområdet. Derudover har Silkeborg Kommune i forbindelse med anvendelse af grundvandsmodellen for Silkeborg Syd fra 2015 fundet frem til, at der ved kalibreringen af modellen har været en systematisk fejl i vægtningen af pejlingerne. Derfor er følgende delopgaver blevet udført i Silkeborg Syd 2021 kortlægningen:

  • Opdatering af den hydrologiske model
  • Genberegning af indvindingsoplande og BNBO
  • Revurdering af sårbarhedsvurdering og revidering af NFI og IO inden for indvindingsoplande

Nedenfor findes undersøgelser og kortlægningsresultater udarbejdet i forbindelse med kortlægningen.