Nordfyns Kommune

Grundvandskortlægningsresultater

De fynske kommuner har siden seneste kortlægninger indmeldt ændringer i indvindingsstrukturen til en række almene vandforsyninger. Derudover har de fynske kommuner haft et samlet ønske om at få sammenstillet de forskellige geologiske og hydrostratigrafiske modeller på Fyn til en samlet hydrostratigrafisk model dækkende hele Fyn. Der er udarbejdet en opstartsrapport, hvor det anbefales, at følgende delopgaver udføres:

  • Opstilling af en samlet hydrostratigrafisk model for Fyn og Tåsinge
  • Opstilling af en samlet hydrologisk model for Fyn og Tåsinge
  • Beregning af indvindingsoplande og BNBO for almene vandforsyninger på Fyn og Tåsinge
  • Sårbarhedsvurdering og revidering af NFI og IO inden for OSD og indvindingsoplande for Fyn og Tåsinge

I fanerne til højre for findes undersøgelser og kortlægningsresultater for igangværende og tidligere kortlægningsområder i kommunen. Listen opdateres løbende for igangværende kortlægninger.

Rapporter for kortlægningsområder