Hørsholm Kommune

Grundvandskortlægningsresultater

Hørsholm Kommune har siden 2009 indmeldt ændrede indvindingsforhold for flere vandforsyninger. I forbindelse med Hørsholm/Sjælsø Kortlægningen blev følgende delopgaver udført: 

  • Boringsregistering og geofysisk kortlægning
  • Opdatering af den geologiske og den hydrostratigrafiske model
  • Opdatering af den hydrologiske model
  • Beregning af indvindingsoplande
  • Grundvandskemisk kortlægning
  • Sårbarhedsvurdering og revidering af NFI og IO inden for indmeldte oplande

I fanerne til højre for findes undersøgelser og kortlægningsresultater for igangværende og tidligere kortlægningsområder i kommunen. Listen opdateres løbende for igangværende kortlægninger.