Herning Kommune

Grundvandskortlægningsresultater

Herning Kommune har siden seneste kortlægning indmeldt ændrede indvindingsforhold for flere vandforsyninger. Der er udarbejdet en opstartsrapport for projekterne Holstebro og Kibæk, Troldhede og Fjelstervang, hvor det anbefales, at følgende delopgaver udføres:

Holstebro:

 • Boringsregistrering og synkronpejlerunde
 • Geofysisk kortlægning
 • Opdatering af den hydrostratigrafiske model
 • Opstilling af hydrologisk model
 • Beregning af indvindingsoplande og BNBO for indmeldte oplande
 • Grundvandskemisk kortlægning
 • Kortlægning af redoxgrænsen
 • Sårbarhedsvurdering og revidering af NFI og IO inden for indmeldte oplande

 

Kibæk, Troldhede og Fjelstervang:

 • Geofysisk kortlægning ved Kibæk og Troldhede
 • Opdatering af den hydrostratigrafiske model ved Kibæk
 • Opdatering af den hydrologiske model
 • Beregning af indvindingsoplande og BNBO for indmeldte oplande
 • Vandprøvetagning
 • Grundvandskemisk kortlægning
 • Kortlægning af redoxgrænsen
 • Sårbarhedsvurdering og revidering af NFI og IO inden for indmeldte oplande

I fanerne til højre for findes undersøgelser og kortlægningsresultater for igangværende og tidligere kortlægningsområder i kommunen. Listen opdateres løbende for igangværende kortlægninger.

Rapporter for kortlægningsområder