Helsingør Kommune

Grundvandskortlægningsresultater

Helsingør Kommune har siden 2011 indmeldt ændrede indvindingsforhold for flere vandforsyninger. I forbindelse med Helsingør kortlægningen blev følgende delopaver udført: :

  • Opdatering af den hydrostratigrafiske model
  • Opdatering af den hydrologiske model
  • Beregning af indvindingsoplande 
  • Grundvandskemisk kortlægning
  • Sårbarhedsvurdering og revidering af NFI og IO inden for indmeldte oplande

I fanerne til højre for findes undersøgelser og kortlægningsresultater for igangværende og tidligere kortlægningsområder i kommunen. Listen opdateres løbende for igangværende kortlægninger.