Favrskov Kommune

Grundvandskortlægningsresultater

Farvskov Kommune har siden 2016 indmeldt ændrede indvindingsforhold for flere vandforsyninger. I forbindelse med Langå Kortlægningen blev følgende delopgaver udført:

  • Opdatering af den hydrostratigrafiske model
  • Opdatering af den hydrologiske model
  • Beregning af indvindingsoplande og BNBO for indmeldte oplande
  • Sårbarhedsvurdering og revidering af NFI og IO inden for indmeldte oplande

I fanerne til højre for findes undersøgelser og kortlægningsresultater for seneste og tidligere kortlægningsområder i kommunen. 

Rapporter for kortlægningsområder