Aabenraa Kommune

Grundvandskortlægningsresultater

Sønderborg og Aabenraa Kommune har siden 2012 indmeldt ændrede indvindingsforhold for flere vandforsyninger. I forbindelse med kortlægningen af Felsted-Sundeved blev følgende delopgaver udført:

  • Opdatering af den hydrologiske model
  • Beregning af 17 indvindingsoplande 
  • Grundvandskemisk kortlægning af vandtyper, nitrat, sulfat og pesticider
  • Sårbarhedsvurdering og revidering af NFI og IO inden for indmeldte oplande

I fanerne til højre for findes undersøgelser og kortlægningsresultater for igangværende og tidligere kortlægningsområder i kommunen. Listen opdateres løbende for igangværende kortlægninger.

Rapporter for kortlægningsområder

Sønderborg og Aabenraa Kommune har siden 2012 indmeldt ændrede indvindingsforhold for flere vandforsyninger. I forbindelse med kortlægningen blev følgende delopgaver udført:

  • Opdatering af den hydrologiske model
  • Beregning af 17 indvindingsoplande for indmeldte oplande
  • Grundvandskemisk kortlægning af vandtyper, nitrat, sulfat og pesticider
  • Sårbarhedsvurdering og revidering af NFI og IO inden for indmeldte oplande

Nedenfor findes undersøgelser og kortlægningsresultater udarbejdet i forbindelse med kortlægningen.