Kortlægningsprocessen 2016-2020

Beskrivelse af kortlægningsprocessen for grundvandskortlægningen 2016-2020, som bygger på grundvandskortlægningens interne kvalitetsledelsessystem med en række delprocesser hvorunder formål, fremgangsmåde og ansvarsfordeling samt dokumentation og registrering er gennemgået.