Koordinationsgruppen

Koordinationsgruppe for kortlægningen

For at sikre et fælles dialogforum på tværs af myndigheder og aktører, er der i efteråret 2015 nedsat en koordinationsgruppe bestående af repræsentanter for KL, Danske Regioner, DANVA, Danske Vandværker, GEUS og Miljøstyrelsen.

Gruppen mødes som udgangspunkt to gange årligt og drøfter aktuelle fælles temaer inden for grundvandskortlægning og beskyttelse af drikkevandet.

Mødereferater:

Udkast til referat af mødet den 25. august 2021

Referat af mødet den 27. januar 2021

Referat af mødet den 25. august 2020

Referat af mødet den 29. januar 2020

Referat af mødet den 21. august 2019

Referat af mødet den 22. januar 2019

Referat af mødet den 20. august 2018

Referat af mødet den 30. januar 2018

Referat af mødet den 23. august 2017

Referat af mødet den 28. marts 2017

Referat af mødet den 10. november 2016

Referat af mødet den 30. maj 2016

Referat af mødet den 2. februar 2016 og præsentationen

Referat af mødet den 2. september 2015

Der er udarbejdet et Kommissorium for koordinationsgruppen.