FOHM - Fælles offentlig hydrologisk model

Samling af geologiske modeller

 

Grundvandskortlægningen har samlet de eksisterende hydrostratigrafiske modeller i Jylland.

Ved udgangen af 2018 var tolkningspunkter fra de eksisterende geologiske modeller i Jylland samlet i en database, og der blev generet samlede flader for hele Jylland. Fokus i projektet har ligget på at kunne koble modellerne sammen bedst muligt, samtidig med at eksisterende data bevares.

Tolkningsdatabasen opdateres løbende på baggrund af ny viden, ligesom lagfladerne opdateres efter behov.

FOHM modellen opdateres løbende, og i fremtiden vil databasen med tolkningspunkter samt justerede lagflader være placeret hos GEUS, som sammen med Miljøstyrelsen arbejder på at få opbygget en 3D database, der opfylder fremtidige behov for anvendelsen af data.

Det er muligt at få udleveret senest opdaterede lagflader fra modellen ved henvendelse til:

Miljøstyrelsen Grundvandskortlægning

Tlf.: +45 72 54 40 00

Mail:

Rapporter

Samling af geologiske modeller i Jylland
- Den skriftlige dokumentation, som beskriver modellens opbygning, og de metoder der ligger til grund for modellen.