FOHM - Fælles offentlig hydrologisk model

Samling af geologiske modeller

 

Grundvandskortlægningen har nu samlet de eksisterende hydrostratigrafiske modeller i Jylland.

Ved udgangen af 2018 var tolkningspunkter fra de eksisterende geologiske modeller i Jylland samlet i en database, og der blev generet samlede flader for hele Jylland. Fokus i projektet har ligget på at kunne koble modellerne sammen bedst muligt, samtidig med at eksisterende data bevares.

I øjeblikket arbejdes der på at færdiggøre den skriftlige dokumentation, som beskriver modellens opbygning, og de metoder der ligger til grund for modellen. Modellen gøres tilgængelig når den tilknyttede dokumentation er på plads.

Indtil da vil det være muligt at få udleveret de senest opdaterede lagflader fra modellen ved henvendelse til 

Anne Guldbæk Arvidsen

Geolog og projektleder
Aalborg Grundvand
Dir tlf.: (+45) 20 86 72 45 

 

 

Jesper Hannibalsen

Geolog og projektleder
Aalborg Grundvand

Dir tlf.: (+45) 93 58 82 19

 

  Samarbejdspartnere for projektet

Billedet viser samarbejdspartnere for projektet.

%MCEPASTEBIN%