FOHM - Fælles offentlig hydrologisk model

Samling af geologiske/hydrostratigrafiske modeller

Miljøstyrelsen har samlet de eksisterende hydrostratigrafiske modeller i Jylland, Fyn og Sjælland. Fokus har været at koble modellerne sammen bedst muligt, så eksisterende data bevares.

Det fælles modelgrundlag anvendes i forbindelse med grundvandskortlægningen, og er desuden det hydrogeologiske input i GEUS’ DK-Model, og danner herved bl. a. grundlag for Miljøstyrelsens Vandplanlægning.

GEUS har som nationalt geologisk datacenter udviklet et webkort, hvor officielle versioner af tolkningspunkter og flader udstilles og kan downloades.

De officielle versioner af modellerne findes på GEUS’ hjemmeside.

GEUS' webkort, hvor officielle versioner af tolkningspunkter og flader udstilles og kan downloades.

For at sikre at ny viden nemt kan indarbejdes og anvendes i fremtiden, har Miljøstyrelsen i samarbejde med I-GIS udviklet et tolkningsmiljø, hvor det er muligt for brugere, at forbedre de eksisterende data, så den fælles model løbende bliver udviklet.

LARCOS

Det er muligt at få adgang til tolkningsmiljøet ved henvendelse til:

Miljøstyrelsen Grundvandskortlægning

Tlf.: +45 72 54 40 00

Mail: Obfuscated Email

Rapporter

Samling af geologiske modeller i Jylland
- Den skriftlige dokumentation, som beskriver modellens opbygning, og de metoder, der ligger til grund for modellen.