Referencer

Rapport ID nr. refererer til Rapportdatabasen

/1/ COWI/GEO, april 2019: Hydrostratigrafisk model for GKO – Vesthimmerland. Rapport ID: 94117

/2/ Miljøstyrelsen, august 2019: Grundvandskemisk kortlægning, Vesthimmerland. Rapport ID: 94084

/3/ COWI/GEO, november 2019: Hydrologisk model for GKO – Vesthimmerland. Rapport ID: 94118

/4/ Niras, november 2016: Opstart Vesthimmerland. Rapport ID: 92315

/5/ Rambøll, december 2017: Boringsregistrering og synkronpejling, Vesthimmerland. Rapport ID: 93940

/6/ Rambøll, august 2018: MEP-kortlægning og retolkning af TEM, Vesthimmerland. Rapport ID: 93992

/7/ Rambøll, august 2018: Retolkning af Sky-TEM, projekt OSD 21 fra 2004. Rapport ID: 93962

/8/ Rambøll, juni 2018: Sky-TEM- Vesthimmerland, databehandling og rapportering. Rapport ID: 93946

/9/ COWI/GEO, september 2019: Kortlægning og modellering af redoxgrænsen i GKO Vesthimmerland. Rapport ID: 94128

/10/ COWI/GEO, juni 2020: GKO Vesterhimmerland BNBO. Rapport ID: 94520

/11/ GEUS, 2010: Vurdering af danske grundvandsmagasiners sårbarhed overfor vej-salt.

Rapporter fra før 2016 kan ses her under hhv. Farsø og Hvalpsund, Indvindingsoplande udenfor OSD, Nordjylland, Løgstør-Livø, Nørager, Rønhøj, Vognsild og Aars.