Referencer

Rapport ID nr. refererer til Rapportdatabasen

/1/
Naturstyrelsen, 2015a: Redegørelse for Bakkeskolen og Stistrup Vand-værker, Vesthimmerlands Kommune

/2/
Naturstyrelsen, 2014: Redegørelse for Løgstør-Livø Kortlægningsområde (Rapport ID 90913)

/3/
Naturstyrelsen 2011b: Redegørelse for 1454 Vognsild (Rapport ID 87691).

/4/
Naturstyrelsen, 2011a: Redegørelse for Nibe (Rapport ID 87786)

/5/
Miljøcenter Aalborg, 2010a: Sammenfattende redegørelse om grund-vandskortlægning i korlægningsområde 1442 Rønhøj og 1443 Farsø og Hvalpsund (Rapport ID 86264, gælder også rettelsesblade)

/6/
Miljøcenter Aalborg, 2010b: Sammenfattende redegørelse om grund-vandskortlægning i kortlægningsområde 1410 Aars (Rapport ID 86563, gælder også rettelsesblade)

/7/
Miljøcenter Aalborg, 2010c: Sammenfattende redegørelse om grund-vandskortlægning i kortlægningsområde 1437 Nørager, Rebild Kommune (Rapport ID 86604, gælder også rettelsesblad)

/8/
Nordjyllands Amt, 2002: Kortlægning af grundvandsforholdene i Nibe Kommune. Geologisk model for OSD nr. 18 og samlede vurderinger af indvindingsoplande. Udarbejdet af WaterTech. (Rapport ID XXX)

/9/
NordNordjyllands Amt, 2005: OSD 21. Geologi, hydrologi og grundvandskemi. Udarbejdet af Hedeselskabet. (Rapport ID XXX)

/11/
Nordjyllands Amt og Løgstør Kommunale Vandforsyning, 1997. Geofysisk kortlægning ved Rønhøj. Transient elektromagnetisk (TEM) kortlægning

/12/
Miljøcenter Aalborg, 2007. OSD 38 Vognsild Geofysisk kortlægning og sårbarhedsudpegning. Udarbejdet af Orbicon. (Rapport ID 86606).

/13/
Miljøcenter Aalborg, 2007. Geofysisk kortlægning i OSD 37. Multi Elektrode Profilering. Udarbejdet af Orbicon. (Rapport ID 86761).

/14/
Miljøcenter Aalborg, 2007. Hvalpsund-Farsø/ OSD 22 og 37. Beregning af lertykkelse med SSV-metoden. Udarbejdet af Orbicon. (Rapport ID 86760).

/15/
Nordjyllands Amt, 2006. Notat vedrørende OSD 22. MEP sårbarhedskort-lægning. Udarbejdet af Hedeselskabet. (Rapport ID 86764).

/16/
Nordjyllands Amt, 2006. TEM – Geofysisk kortlægning i Farsø Kommune. Udarbejdet af Hedeselskabet. (Rapport ID 86155).

/17/
Nordjyllands, 2006. Notat – Geofysisk kortlægning af magasinforhold ved Hvalpsund og revision af OSD 37. Udarbejdet af Orbicon. (Rapport ID 86762).

/18/
Nordjyllands Amt, 2005. Aktivitetsområde 23. Geofysisk kortlægnings 2005 MEP/PACES/TEM. Udarbejdet af Hedeselskabet. (Rapport ID 86649).

/19/
Nordjyllands Amt, 2004/2005. TEM/SkyTEM Geofysisk kortlægning i OSD 21. Udarbejdet af Hedeselskabet. (Rapport ID 86759).

/20/
Nordjyllands Amt, 2004. TEM-kortlægning, OSD 27 aktivitetsområde Nø-rager. Udarbejdet af Hedeselskabet. (Rapport ID 86664).

/21/
Nordjyllands Amt, 2002. Løgstør Kommune, Transient ElektroMagnetisk (TEM) kortlægning i OSD 32 samt indvindingsoplande til kommunale og almene vandforsyninger.. Udarbejdet af Dansk Geofysik. (Rapport ID 86184 og 87289).

/22/
Nordjyllands Amt, 2002. Kortlægning af grundvandsforholdene i Nibe Kommune. Data-rapport MEP, PACES, EM38 og Georadar. Udarbejdet af WaterTech. (Rapport ID 86129).

/23/
Nordjyllands Amt, 2001/2002. Kortlægning af grundvandsforholdene i Nibe Kommune. TEM-kortlægning – datarapport. Udarbejdet af WaterTech. (Rapport ID 86130).

/24/
Nordjyllands Amt, 2001. Geofysisk kortlægning ved Løgstør. Slæbegeo-elektrisk sondering (PACES). Udarbejdet af Dansk Geofysik. (Rapport ID Ikke uploadet).

/25/
Nibe Kommune, 2001. Slæbegeoelektrisk kortlægning og sårbarhedsvurderinger ved Nibe. Udarbejdet af WaterTech. (Rapport ID Ikke uploadet).

/26/
Nordjyllands Amt, 1999. Geofysisk kortlægning i Rønhøj området, Transient elektromagnetisk (TEM) kortlægning. Udarbejdet af Dansk Geofysik. (Rapport ID Ikke uploadet).

/27/
Nordjyllands Amt, 1999. Gundestrup-Giver Vandværk. Supplerende geofysisk undersøgelse. Transient elektromagnetisk kortlægning (TEM). Udarbejdet af Dansk Geofysik. (Rapport ID 90799).

/28/
Nordjyllands Amt, 1999. Geofysisk kortlægning i område nr. 23 med særlige drikkevandsinteresser - Søttrup & Jenle Plantager - Transient elektromagnetisk (TEM) kortlægning. Udarbejdet af Dansk Geofysik. (Rapport ID 90801).

/29/
Nordjyllands Amt og Ranum Vandværk, 1999. Geofysisk kortlægning og borehulslogging. Udarbejdet af Dansk Geofysik. (Rapport ID 86185).

/30/
Nordjyllands Amt, 1998. Udvidet geofysisk kortlægning ved Gundestrup-Giver -Transient elektromagnetisk (TEM) kortlægning. Udarbejdet af Dansk Geofysik. (Rapport ID 90797).

/31/
Nordjyllands Amt og Aars Kommune, 1998. Geofysisk kortlægning omkring Aars – Transient elektromagnetisk (TEM) sondering.. Udarbejdet af Dansk Geofysik. (Rapport ID 90798).

/32/
Aars Vandværk, 1998. Aars Vandværk. Supplerende geofysisk kortlægning i Aars Skov. Transient elektromagnetiske (TEM) sonderinger. Udarbejdet af Dansk Geofysik. (Rapport ID 90807).

/33/ 
Nordjyllands Amt, 1998. I/S Farsø Vandværk. Geofysisk kortlægning ved Gøttrup. Transient elektromagnetiske (TEM) sonderinger. Udarbejdet af Dansk Geofysik. (Rapport ID 86154).

/34/
Nordjyllands Amt, 1998. Nørager Vandværk. Geofysisk kortlægning ved Nørager. Transient elektromagnetisk (TEM) kortlægning. Slæbegeoelek-trisk kortlægning. Udarbejdet af Dansk Geofysik.(Rapport ID Ikke uploa-det).

/35/
Nordjyllands Amt, 1998. Geofysisk kortlægning i Urhøje Plantage. Transient elektromagnetiske (TEM) sonderinger. Udarbejdet af Dansk Geofysik. (Rapport ID 86153).

/36/
Nordjyllands Amt, Løgstør Kommunale Vandforsyning., 1997. Geofysisk kortlægning ved Rønhøj. Transient elektromagnetisk (TEM) kortlægning. Udarbejdet af Dansk Geofysik. (Rapport ID 90815).

/37/
Nordjyllands Amt, 1997. Geofysisk kortlægning ved Løgstør. Transiente sonderinger. Udarbejdet af Dansk Geofysik. (Rapport ID Ikke uploadet).

/38/
Nordjyllands Amt, 1997. Geofysisk kortlægning ved Gundestrup-Giver. Transiente sonderinger. Udarbejdet af Dansk Geofysik. (Rapport ID Ikke uploadet).

/39/
Nordjyllands Amt, 2003. Borehulslogging Løgstør DGU nr. 32.1156. Udarbejdet af Hedeselskabet. (Rapport ID 86177)

/40/
Naturstyrelsen, 2015. GKO 320272 Indvindingsoplande udenfor OSD, område nord Trin 2 Rapport. Appendiks F: Opstilling og anvendelse af simple modeller. Udarbejdet af COWI. (Rapport ID 91691)

/41/
Nordjyllands Amt, 2001. Kortlægning af grundvandsforholdene i Nibe Kommune. Beskrivelse af de hydrologiske forhold på baggrund af geofysik, pejlinger og borehulslogging. Udarbejdet af WaterTech. (Rapport ID 86126).

/42/
Nordjyllands Amt, 2006. Sydlig del af Aars Kommune, OSD 38 Boringsregistrering, potentialekort, indvindingsoplande, tilstandsvurdering og grundvandskemi. Udarbejdet af Orbicon. (Rapport ID 86215).

/43/
Nordjyllands Amt, 2005. Kortlægning af grundvandsforholdene, geologi, hydrologi og grundvandskemi, Farsø Kommune. Udarbejdet af Hedesel-skabet. (Rapport ID 86767).

/44/
Nordjyllands Amt, 2004. OSD 27 Nørager Hydrologi – Synkronpejling, potentialekort, transmissivitet og oplande. Udarbejdet af Hedeselskabet. (Rapport ID 84662).

/45/
Nordjyllands Amt, 2003. Boringsregistrering i 8 kommuner. Udarbejdet af Dansk Geofysik. (Rapport ID 86621).

/46/
Nordjyllands Amt, 2002. Indmåling og pejling i Farsø Kommune. Udarbejdet af Dansk Geofysik. (Rapport ID 86152).

/47/
Nordjyllands Amt, 2002. Boringsregistrering, potentialekort og revision af indvindingsoplande i Løgstør Kommune. Udarbejdet af Dansk Geofysik A/S. (Rapport ID 86181).

/48/
Nordjyllands Amt, 2002. Synkronpejlerunde i dele af Aars og Farsø Kommuner. Tillægsprojekt til synkronpejlerunde i Løgstør Kommune. Udarbejdet af Dansk Geofysik. (Rapport ID 84645).

/49/
Nordjyllands Amt, 2002. Område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) 23, Aars - Hydrologisk kortlægning (Boringsregistrering og potentialekort). Udarbejdet af Dansk Geofysik. (Rapport ID 84644).

/50/
Nordjyllands Amt, 2001. Boringsregistrering i Himmerland. Udarbejdet af Dansk Geofysik. (Rapport ID 86613).

/51/
Nordjyllands Amt, 2001. Kortlægning af grundvandsforholdene i Nibe Kommune. Kotesætning og pejling. Udarbejdet af WaterTech. (Rapport ID 86127).

/52/
Nordjyllands Amt, 2001. GPS indmåling i Himmerland. Udarbejdet af Dansk Geofysik. (Rapport ID 86619).

/53/
Nordjyllands Amt, 2003. Løgstør Kommune. Undersøgelsesboring DGU nr. 32.1330 ved Næsby. Udarbejdet af Dansk Geofysik A/S. (Rapport ID 87288)

/54/
Nordjyllands Amt, 2005. Sesam rapport: Næsby. Boring 32.1330 januar 2005.. Udarbejdet af Aarhus Universitet. (Rapport ID 87287)

/55/
Nordjyllands Amt, 2005. Sløjfning af og etablering af ny observationsbo-ring, Tolstrup. Udarbejdet af Rambøll. (Rapport ID 86180)

/56/
Nordjyllands Amt, 2006. Undersøgelsesboringer i OSD 21. Udarbejdet af Orbicon. (Rapport ID 86756)

/57/
Nordjyllands Amt, 2005. Nibe kommune. Ny boring og grundvandskemisk vurdering. Udarbejdet af WaterTech. (Rapport ID 86124)

/58/
Nordjyllands Amt, 1999. Grundvandsundersøgelse i Urhøje Plantage ved Farsø, undersøgelsesboring DGU nr. 39.929. Udarbejdet af Dansk Geofysik. (Rapport ID 86149)

/59/
Aars Vandværk, 1999. Aars Vandværk. Kildepladsundersøgelse ved Tol-strup og Aars Skov. Undersøgelsesboring, DGU nr. 40.295. Udarbejdet af Dansk Geofysik. (Rapport ID 90804 (ingen rapport uploadet))

/60/
Aars Vandværk, 1999. Aars Vandværk. Kildepladsundersøgelse ved Tol-strup og Aars Skov. Undersøgelsesboring, DGU nr. 40.1172. Observati-onsboring, DGU nr. 40.1166. Udarbejdet af Dansk Geofysik. (Rapport ID 90806)

/61/
Aars Vandværk, 1999. Aars Vandværk. Kildepladsundersøgelse ved Tol-strup og Aars Skov. Undersøgelsesboring, DGU nr. 40.1173. Udarbejdet af Dansk Geofysik. (Rapport ID 90805)

/62/
Aars Vandværk, 1999. Aars Vandværk. Kildepladsundersøgelse ved Tol-strup og Aars Skov. Undersøgelsesboring, DGU nr. 40.1176. Udarbejdet af Dansk Geofysik. (Rapport ID 90803)

/63/
Gundestrup-Giver Vandværk, 2000. Kildepladsundersøgelse ved Katby Huse – Undersøgelsesboring. DGU nr. 40.1199. Udarbejdet af Dansk Geofysik. (Rapport ID Ikke uploadet)

/64/
Hornum Vandværk, 2002. Etablering af ny kildeplads - Boring 40.1316. Udarbejdet af Dansk Geofysik. (Rapport ID 90823)

/65/
Aalborg Kommune, 2014. Udpegning af boringsnære beskyttelsesområder for udvalgte kildepladser i Aalborg Kommune. Udarbejdet af NIRAS. Dataark for BNBO beregninger.

/66/
Vesthimmerlands Kommune, 2013. Udpegning af boringsnære beskyttelsesområder i Vesthimmerlands Kommune. Udarbejdet af NIRAS. Dataark for BNBO beregninger.

/67/
Vesthimmerlands Kommune, 2013. Udpegning af analytiske indvindingsoplande for udvalgte kildepladser i Vesthimmerlands Kommune. Udarbejdet af NIRAS. Dataark for analytiske indvindingsoplande.

/68/
Naturstyrelsen Aalborg, 2011. Dyb boring filtersat i kalken ved Vognsild i Vesthimmerlands Kommune. Udarbejdet af Cowi. (Rapport ID 87701)

/69/
Nordjyllands Amt, 2005. Aktivitetsområde 27, Nørager, Undersøgelsesboringerne DGU nr. 48.1344 og 48.1345. Udarbejdet af Hedeselskabet. (Rapport ID 84660)

/70/
Nordjyllands Amt, 2006. SeSam Rapport 06NJ_09 Nørager DGU nr.: 48.1344 og 48.1345. Udarbejdet af Geologisk Institut, Aarhus Universitet. (Rapport ID 87214)

/71/
Nordjyllands Amt, 2006. SeSam Rapport 06NJ_09 Nørager DGU nr.: 48.1344 og 48.1345. Udarbejdet af Geologisk Institut, Aarhus Universitet. (Rapport ID 87214)

/72/
Sandersen, P. & Jørgensen, F., 2016, Kortlægning af begravede dale i Danmark. Opdatering 2010-2015. www.begravededale.dk

/73/
Aars Vandværk, 1999. Hydrologiske forhold i Aars Skov - Prøvepump-ning. Udarbejdet af Dansk Geofysik. (Rapport ID 90800).

/74/
Naturstyrelsen Vestjylland, 2012. Grundvandskortlægning for Møldrup, Vesterbølle og Gedsted - Opstilling af hydrostratigrafisk og hydro-geokemisk model. Udarbejdet af NIRAS. (Rapport ID 88816).

/75/
Naturstyrelsen Aalborg, 2011/2012. Geologisk og hydrostratigrafisk model for Støvring og Torsted kortlægningsområder. Udarbejdet af COWI. (Rapport ID 87780).

/76/
Nordjyllands Amt, 2006. Aktivitetsområde 27, Nørager, Geologisk model. Udarbejdet af Hedeselskabet. (Rapport ID 84661)

/77/
Miljøcenter Aalborg, 2010. Konvertering af Nørager GeoEditor projekt til GeoScene3D. Notat. Udarbejdet af I-GIS. (Rapport ID 90538).

/78/
Nordjyllands Amt, 2005. OSD 21. Geologi, hydrologi og grundvandskemi. Udarbejdet af Hedeselskabet. (Rapport ID 86758)

/79/
Nordjyllands Amt, 2005. Farsø Kommune. Kortlægning af grundvandsforholdene. Geologi, hydrologi og grundvandskemi. Udarbejdet af Hedeselskabet. (Rapport ID 86767)

/80/
Nordjyllands Amt. Område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) 23, Aars. Geologisk model. Udarbejdet af Dansk Geofysik. (Rapport ID 84643 og 86647, 2002)

/81/
Aalborg Kommune, 2015/2016. Grundvandsmodel for OSD 1432 – Aal-borg Sydvest. Rapport er under udarbejdelse af NIRAS. (Rapport ID -)

/82/
Rebild Kommune, 2014. Opdatering af eksisterende hydrostratigrafisk model og grundvandsmodel forud for udredning af BNBO for 11 vandværker i Rebild Kommune. Udarbejdet af NIRAS. (Rapport ID 91185)

/83/
Naturstyrelsen, 2013. Grundvandskortlægning Mariager Fjord og Aalborg Bugt. Rumlig geologisk model og hydrostratigrafisk model. Udarbejdet af NIRAS. (Rapport ID 89857)

/84/
GEUS Jordartskort, 1:200.000.

/85/
Smed, Per, 1981. Landskabskort over Danmark. Blad 1, Nordjylland.

/86/
Binzer, K. & Stockmarr, J, 1994. Geologisk kort over Danmark. Prækva-rtæroverfladens højdeforhold. Danmarks Geologiske Undersøgelse Kortserie 44.

/87/
Sand-Jensen, K. og Larsen, G (red.), 2006. Naturen i Danmark. Geologi-en. Gyldendal.

/88/
Naturstyrelsen Aalborg, 2012. Hydrologisk model for Støvring-Torsted projektområde. Udarbejdet af COWI. (Rapport ID 88262).

/89/
Nordjyllands Amt, 2004. Indsatsplanlægning Løgstør Kommune. Kortlægning af sårbarhed overfor nitrat. Udarbejdet af Hedeselskabet. (Rapport ID 86183).

/90/
Miljøcenter Aalborg, 2008. Geologisk opsamlingsrapport for Aktivitetsområde 23, Aars. (Rapport ID 84476).

/91/
Nordjyllands Amt, 2005. Fandrup Vandværk. Tilstandsvurdering. (Rapport ID 86134).

/92/
Miljøministeriet, 2007. Chloroform i grundvand. En kogebog for vandværker for indsatsen overfor chloroform fra naturlige kilder.

Lovgivninger og vejledninger

/a/
Lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30.september 2013 om lov om vandforsyning m.v., som ændret ved lov nr. 1631 af 26. december 2013 om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer og forskellige andre love. (Konsekvensændringer som følge af lov om vandplanlægning).

/b/
Bekendtgørelse om indsatsplaner. Bekendtgørelse nr. 1319 af 21. december 2011.

/c/
Miljøstyrelsen, Nr. 3, 2000: Zonering. Detailkortlægning af arealer til be-skyttelse af grundvandsressourcen.

/d/
GEUS, 2008: Opstilling af geologiske modeller til grundvandsmodellering. Geo-Vejledning 3.

/e/
GEUS, 2008: Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (del1). Geo-Vejledning 2.

/f/
Naturstyrelsen, NOTAT: Præcisering af anbefalinger i GeoVejledning 2 mht. afgrænsning af indvindings- og grundvandsdannede oplande.

/g/
GEUS, 2011: Kemisk grundvandskortlægning. Geo-vejledning nr. 6, revideret udgave marts 2011.

/h/
Notat fra Naturstyrelsen, 2014. ”Nitratsårbarhed og afgrænsning af NFI og IO”.