Arealanvendelse og forureningskilder

Arealanvendelse

Beskrivelse af arealanvendelse vil fremgå når de supplerende undersøgelser i Data er udført og afrapporteret.

Potentiel nitratudvaskning

Forureningskilder

Beskrivelse af forureningskilder vil fremgå når de supplerende undersøgelser i Data er udført og afrapporteret.