Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Thisted Kommune

Kortlægning 2016-2020

Miljøstyrelsen, januar 2019: Afgrænsning af BNBO, Thisted Kommune.

På baggrund af ændringer i indvindingsforhold har Miljøstyrelsen beregnet BNBO.

Envidan og Orbicon, oktober 2018: Kortlægning i Thisted Kommune. Beregning/afgrænsning af administrative oplande til almene vandværker i Thisted Kommune.

Der er sket ændringer i indvindingsstukturen siden kortlægningen blev afsluttet i 2006 i Sydthy og 2013-2014 i den øvrige del af Thisted Kommune. For at kunne beregne og afgænse nye indvindingsoplande til almene vandforsyninger samt fastlægge øvrige områdeafgrænsninger, har Miljøstyrelsen gennemført grundvandskortlægning bestående af;

  • Sammenlægning af geologiske modeller
  • Opstilling af hydrologisk model inkl. beregning af indvindingsoplande
  • Vurdering af sårbarhed og afgræsning af NFI og IO