Thisted Kommune

Kortlægning 2016-2020

Niras, marts 2021: Thisted - Genberegning af indvindingsoplande og BNBO for udvalgte vandværker.

Genberegning af indvindingsoplande og BNBO samt revurdering af sårbarhed, NFI og IO for vandværkerne Bedsted, Thisted Vand- Vang, Tved og Hørdum Vandværk samt heraf mindre ændringer for Svankjær, Gl. Bedsted og Bedsted Nødforsyning

Niras, juli 2020: Kortlægning i Thisted Kommune, Revidering af Thisted model, Rettelsesblad.

Revidering af den hydrologiske model med beregning af indvindingsoplande, vurdering af sårbarhed og afgrænsning af NFI og IO.

Niras, juni 2020: Teknisk beskrivelse af BNBO beregninger, Thisted Kommune.

Beregning af BNBO på baggrund af den reviderede hydrologiske model.

Miljøstyrelsen, januar 2019: Afgrænsning af BNBO, Thisted Kommune.

På baggrund af ændringer i indvindingsforhold har Miljøstyrelsen beregnet BNBO.

Envidan og Orbicon, oktober 2018: Kortlægning i Thisted Kommune. Beregning/afgrænsning af administrative oplande til almene vandværker i Thisted Kommune.

Der er sket ændringer i indvindingsstukturen siden kortlægningen blev afsluttet i 2006 i Sydthy og 2013-2014 i den øvrige del af Thisted Kommune. For at kunne beregne og afgænse nye indvindingsoplande til almene vandforsyninger samt fastlægge øvrige områdeafgrænsninger, har Miljøstyrelsen gennemført grundvandskortlægning bestående af;

  • Sammenlægning af geologiske modeller
  • Opstilling af hydrologisk model inkl. beregning af indvindingsoplande
  • Vurdering af sårbarhed og afgræsning af NFI og IO