Stevns Kommune

Kortlægning 2016-2020

Stevns 

Grundvandskortlægningen i Stevns er igangsat og udføres sideløbende med kortlægningen i Faxe.

På baggrund af opstartsrapporten for Stevns og opstartsrapporten for Faxe er det besluttet af udføre:

  • Opstilling af hydrostratigrafisk model dækkende hele Stevns og Faxe Kommuner
  • Grundvandskemiske vurderinger i dele af kommunerne
  • Opstilling af hydrologisk model dækkende hele Stevns og Faxe Kommuner - herunder beregning af indvindingsoplande i begge kommuner
  • Sårbarhedskortlægning i dele af kommunerne.
  • Evt. andre mindre undersøgelser efter behov 

Arbejde udført i Stevns Kommune

Opstart - Stevns Kommune 

Boringsregistering og synkronpejling

Grundvandskemisk kortlægning

Kortlægning udført indtil år 2015

Rapporter for grundvandskortlægningen udført til og med år 2015, opdelt efter de forskellige kortlægningsområder i Stevns Kommune.