Rebild Kommune

 

Kortlægning 2016-2020

Miljøstyrelsen, november 2018: Notat vedr. Øster Hurnum og Guldbæk vandværker. Sårbarhed, NFI og IO.

I 2011 har Rebild Kommune fået beregnet nye analytiske indvindingoplande til Øster Hournum og Guldbæk vandværker, som Miljøstyrelsen nu har godkendt. Der er dermed sket opdatering af indvindingsoplandene til Øster Hornum og Guldbæk vandværker. Miljøstyrelsen har ligelede vurderet sårbarheden og afgrænset NFI og IO i den del af indvindingsoplandet til Øster Hornum Vandværk, som ligger uden for OSD.