Rebild Kommune

Kortlægning 2016-2020

COWI A/S. september 2021: Opstart Grundvandskortlægning i Guldbæk - Øster Hornum området

Miljøstyrelsen, juni 2020: GKO Vesthimmerland BNBO. Udarbejdet af Geo og Cowi.

Med udgangspunkt i BNBO Beregningsprocedure /a/ er der beregnet BNBO til 5 vandforsyninger i Rebild Kommune, hvor der er opstillet en hydrostratigrafisk model /1/ og en hydrologisk model /3/. Der er med udgangspunkt i den regionale hydrologiske model opstillet lokale modeller for de enkelte vandforsyninger og/eller boringer. For yderligere beskrivelse af beregningen af BNBO henvises til GKO Vesthimmerland BNBO /4/.

BNBO til de 5 vandforsyninger, beregnet i forbindelse med seneste kortlægning, kan ses under Vandforsyninger.

Miljøstyrelsen, juni 2020: Kortlægning i Vesthimmerland Resultat.

Opsummering af grundvandskortlægningen og revidering af sårbarhed og afgræsninge af NFI og IO i Vesthimmerland, som ligeledes dækker vandforsyninger i Rebild Kommune og Aalborg Kommune. En gennemgang af de 5 vandforsyninger i Rebild Kommune kan ses under Vandforsyninger. Den fulde afrapportering kan ses under Vesthimmerland.

COWI/GEO, april 2019: Hydrostratigrafisk model for GKO – Vesthimmerland.

COWI/GEO, november 2019: Hydrologisk model for GKO – Vesthimmerland.

Miljøstyrelsen, august 2019: Grundvandskemisk kortlægning, Vesthimmerland.

COWI/GEO, september 2019: Kortlægning og modellering af redoxgrænsen i GKO Vesthimmerland. 

Miljøstyrelsen, november 2018: Notat vedr. Øster Hornum og Guldbæk vandværker.

Rebild Kommune har fået beregnet nye indvindingsoplande til Øster Hornum og Guldbæk vandværker på baggrund af seneste viden, Miljøstyrelsen godtager oplandene. Notatet beskriver sårabrhedsvurdering og afgræsning af NFI og IO.

Rambøll, juni 2018: Sky-TEM- Vesthimmerland, databehandling og rapportering.

Rambøll, december 2017: Boringsregistrering og synkronpejling, Vesthimmerland. 

Niras, november 2016. Opstart Vesthimmerland.