Næstved Kommune

Kortlægning 2016-2020

Beregning af oplande i Næstved Kommune

På baggrund af indmeldinger om ændringer i indvindingsstrukturen i Næstved Kommune, har Miljøstyrelsen fået Rambøll til at beregne og afrapportere flere indvindingsoplande i Næstved Kommune.

Notat - Opdatering af indvindingsoplande i Næstved Kommune (inkl. bilag 1)

Bilag 2 - Opdatering af indvindingsoplande i Næstved Kommune

Bilag 3 - Opdatering af indvindingsoplande i Næstved Kommune

 

Kortlægning udført indtil år 2015

Rapporter for grundvandskortlægningen udført til og med år 2015