Morsø Kommune

Kortlægningsprocessen

Kortlægningen omfatter Morsø Kommune og projektområdet udgør hele Mors på i alt 360 km². Kortlægningen af grundvandsressourcen på Mors har strakt sig over mange år. Der blev udarbejdet en redegørelse i 2014 for den kortlægning, der har fundet sted i perioden 2002 til 2009 i kortlægningsområderne Mors Nord og Syd. For den nordligste del af Mors, kortlægningsområde Sejerslev, udarbejdede Amtet i 2006 en indsatsplan. Indsatsplanen byggede på kortlægningen, der fandt sted i perioden 2002 til 2005. Den seneste kortlægning omfatter indvindingsoplandene til 28 vandværker og BNBO blev beregnet for 38 boringer.

En mere indgående beskrivelse af kortlægningsprocessen 2016-2020 kan findes  her.