Gribskov Kommune

Kortlægning 2016-2020

Opstart - Grundvandskortlægning i Gribskov Kommune

På baggrund af indmeldinger om ændringer i indvindingsstrukturen i Gribskov Kommune, har Miljøstyrelsen fået Rambøll til at udarbejde en Opstartsrapport. En rapport hvori relevante kortlægningsbehov er blevet identificeret.

Kortlægning udført indtil år 2015

Rapporter for grundvandskortlægningen udført til og med år 2015