Gribskov Kommune

Kortlægning 2016-2020

Opstart - Grundvandskortlægning i Gribskov Kommune

På baggrund af indmeldinger om ændringer i indvindingsstrukturen i Gribskov Kommune, har Miljøstyrelsen fået Rambøll til at udarbejde en Opstartsrapport. En rapport hvori relevante kortlægningsbehov er blevet identificeret.

Halsnæs-Gribskov hydrogeologisk model

Hydrostratigrafisk model Gribskov-Halsnæs

Kortlægning af grundvandets nitratsårbarhed samt afgrænsning af NFI og IO i Halsnæs og Gribskov området

Kortlægning udført indtil år 2015

Rapporter for grundvandskortlægningen udført til og med år 2015