Faxe Kommune

Kortlægning 2016-2020

Grundvandskortlægningen i Faxe er igangsat og udføres sideløbende med kortlægningen i Stevns.

På baggrund af opstartsrapporten for Faxe og opstartsrapporten for Stevns er det besluttet af udføre:

  • Opstilling af hydrostratigrafisk model dækkende hele Faxe og Stevns Kommuner
  • Grundvandskemiske vurderinger i dele af kommunerne
  • Opstilling af hydrologisk model dækkende hele Faxe og Stevns Kommuner - herunder beregning af indvindingsoplande i begge kommuner
  • Sårbarhedskortlægning i dele af kommunerne.
  • Evt. andre mindre undersøgelser efter behov 

Arbejde udført i Faxe Kommune

Opstart - Faxe Kommune

Grundvandskemisk kortlægning - Faxe Kommune