Bornholm Regionskommune

Kortlægning 2016-2020

Bornholm 

På baggrund af indmeldinger om ændringer i indvindingsstrukturen i Nykerblokken og Sydbornholm har Miljøstyrelsen iværksat en kortlægning af disse to områder. Kortlægningerne er igangværende.

Rapporter over det udførte arbejde i de to områder findes nedenfor. Nederst findes desuden en linksamling til grundvandskortlægninger udført på Bornholm før år 2015.

Nykerblokken

På baggrund af indmeldinger i indvindingsstrukturen har Miljøstyrelsen fået Rambøll til at udarbejde en opstartsrapport for afklaring af kortlægningsbehov i Nykerblokken.

Opstart - Grundvandskortlægning i Nykerblokken

Boringsregistrering og synkronpejling Bornholm

Seismik på Bornholm 

Grundvandskemisk kortlægning 

Sydbornholm

På baggrund af indmeldinger i indvindingsstrukturen har Miljøstyrelsen fået Rambøll til at udarbejde en opstartsrapport for afklaring af kortlægningsbehov i Sydbornholm.

Opstart - Grundvandskortlægning i Sydbornholm 

Boringsregistrering og synkronpejling Bornholm

Seismik på Bornholm

Grundvandskemisk kortlægning 

Sydbornholm - Data - Geologisk model

Sydbornholm - Hydrologisk Model

Kortlægning udført indtil år 2015

Rapporter for grundvandskortlægningen udført til og med år 2015, opdelt efter de forskellige kortlægningsområder på Bornholm.

  • Stampen - færdig i år 2014
  • Nordbornholm - færdig i år 2009
  • Sydbornholm - færdig i år 2007
  • Nykerblokken - færdig i år 2004
  • Hasle og Klemensker - færdig i år 2004