Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Bornholm Regionskommune

Kortlægning 2016-2020

Bornholm 

På baggrund af indmeldinger om ændringer i indvindingsstrukturen i Nykerblokken og Sydbornholm har Miljøstyrelsen iværksat en kortlægning af disse to områder. Kortlægningerne er igangværende.

Rapporter over det udførte arbejde i de to områder findes nedenfor. Nederst findes desuden en linksamling til grundvandskortlægninger udført på Bornholm før år 2015.

Nykerblokken

Opstart - Grundvandskortlægning i Nykerblokken

På baggrund af indmeldinger i indvindingsstrukturen har Miljøstyrelsen fået Rambøll til at udarbejde en opstartsrapport for afklaring af kortlægningsbehov i Nykerblokken.

Seismik (afventer endelig rapport)

Sydbornholm

Opstart - Grundvandskortlægning i Sydbornholm 

På baggrund af indmeldinger i indvindingsstrukturen har Miljøstyrelsen fået Rambøll til at udarbejde en opstartsrapport for afklaring af kortlægningsbehov i Sydbornholm.

Seismik (afventer endelig rapport)

Kortlægning udført indtil år 2015

Rapporter for grundvandskortlægningen udført til og med år 2015, opdelt efter de forskellige kortlægningsområder på Bornholm.

Stampen - færdig i år 2014

Nordbornholm - færdig i år 2009

Sydbornholm - færdig i år 2007

Nykerblokken - færdig i år 2004

Hasle og Klemensker - færdig i år 2004