Bornholm Regionskommune

Kortlægning 2016-2020

Bornholm 

På baggrund af indmeldinger om ændringer i indvindingsstrukturen i Nykerblokken og Sydbornholm har Miljøstyrelsen iværksat en kortlægning af disse to områder. Kortlægningerne er igangværende.

Rapporter over det udførte arbejde i de to områder findes nedenfor. Nederst findes desuden en linksamling til grundvandskortlægninger udført på Bornholm før år 2015.

Nykerblokken

Opstart - Grundvandskortlægning i Nykerblokken

Boringsregistrering og synkronpejling Bornholm

På baggrund af indmeldinger i indvindingsstrukturen har Miljøstyrelsen fået Rambøll til at udarbejde en opstartsrapport for afklaring af kortlægningsbehov i Nykerblokken.

Seismik (afventer endelig rapport)

Sydbornholm

Opstart - Grundvandskortlægning i Sydbornholm 

Boringsregistrering og synkronpejling Bornholm

På baggrund af indmeldinger i indvindingsstrukturen har Miljøstyrelsen fået Rambøll til at udarbejde en opstartsrapport for afklaring af kortlægningsbehov i Sydbornholm.

Seismik (afventer endelig rapport)

Kortlægning udført indtil år 2015

Rapporter for grundvandskortlægningen udført til og med år 2015, opdelt efter de forskellige kortlægningsområder på Bornholm.

Stampen - færdig i år 2014

Nordbornholm - færdig i år 2009

Sydbornholm - færdig i år 2007

Nykerblokken - færdig i år 2004

Hasle og Klemensker - færdig i år 2004