Aalborg Kommune

Kortlægning 2016-2020

COWI, september 2021: Opstart Grundvandskortlægning i Guldbæk -Øster Hornum Området

Miljøstyrelsen, juni 2020: GKO Vesthimmerland BNBO. Udarbejdet af Geo og Cowi.

Med udgangspunkt i BNBO Beregningsprocedure /a/ er der beregnet BNBO til 14 vandforsyninger i Aalborg Kommune, hvor der er opstillet en hydrostratigrafisk model /1/ og en hydrologisk model /3/. Der er med udgangspunkt i den regionale hydrologiske model opstillet lokale modeller for de enkelte vandforsyninger og/eller boringer. For yderligere beskrivelse af beregningen af BNBO henvises til GKO Vesthimmerland BNBO /4/.

BNBO til de 14 vandforsyninger, beregnet i forbindelse med den seneste kortlægning, kan ses under Vandforsyninger.

Miljøstyrelsen, juni 2020: Kortlægning i Vesthimmerland Resultat.

Opsummering af grundvandskortlægningen og revidering af sårbarhed og afgræsninge af NFI og IO i Vesthimmerland, som ligeledes dækker vandforsyninger i Rebild Kommune og Aalborg Kommune. En gennemgang af de 14 vandforsyninger i Aalborg Kommune kan ses under Vandforsyninger. Den fulde afrapportering kan ses under Vesthimmerland.

COWI/GEO, april 2019: Hydrostratigrafisk model for GKO – Vesthimmerland.

COWI/GEO, november 2019: Hydrologisk model for GKO – Vesthimmerland.

Miljøstyrelsen, august 2019: Grundvandskemisk kortlægning, Vesthimmerland.

COWI/GEO, september 2019: Kortlægning og modellering af redoxgrænsen i GKO Vesthimmerland. 

Miljøstyrelsen, december 2018: Afgrænsning af BNBO, Aalborg Kommune.

På baggrund af ændringer i indvindingsforhold har Miljøstyrelsen beregnet BNBO.

Miljøstyrelsen, oktober 2018: Kortlægning i Aalborg Kommune - Oplande, sårbarhed, NFI og IO. Resultat.

Der er sket ændringer i indvindingsstukturen siden kortlægningen blev afsluttet i 2005-2010, derfor har Miljøstyrelsen godkendt en række indvindingsoplande beregnet af Aalborg Kommune samt beregnet nogle få oplande på baggrund af de eksisterende modeller. Der er dermed sket opdatering af indvindingsoplandene i områderne Hals, Hvorup-Hammer Bakker, Aalborg SV og Aalborg SØ. Miljøstyrelsen har ligeledes vurderet sårbarheden og afgrænset NFI og IO i OSD Hvorup og OSD Hammer Bakker samt for de dele af indvindingsoplandene, som ligger uden for OSD.

Rambøll, juni 2018: Sky-TEM- Vesthimmerland, databehandling og rapportering.

Rambøll, december 2017: Boringsregistrering og synkronpejling, Vesthimmerland.

Miljøstyrelsen, august 2017: Beregning af indvindingsoplande - Hvorup og Hammer Bakker området. Udarbejdet af Niras.

Der er beregnet indvindingsoplande til de almene vandforsyninger, som ikke i forvejen havde et indvindingsopland eller hvor der er sket ændringer i indvindingsforholdene.

Miljøstyrelsen, oktober 2017: Beregning af indvindingsoplande - Aalborg SV. Udarbejdet af Niras.

Der er beregnet indvindingsoplande til de almene vandforsyninger, som ikke i forvejen havde et indvindingsopland eller hvor der er sket ændringer i indvindingsforholdene.

Miljøstyrelsen, oktober 2017: Beregning af indindvindsoplande - Aalborg SØ. Udarbejdet af Niras.

Der er beregnet indvindingsoplande til de almene vandforsyninger, som ikke i forvejen havde et indvindingsopland eller hvor der er sket ændringer i indvindingsforholdene.

Niras, november 2016: Opstart Vesthimmerland.