Aalborg Kommune

Kortlægning 2016-2020

Miljøstyrelsen, juni 2020: GKO Vesthimmerland BNBO. Udarbejdet af Geo og Cowi.

Med udgangspunkt i BNBO Beregningsprocedure er der beregnet BNBO, hvor der er opstillet en hydrostratigrafisk model og en hydrologisk model. Der er med udgangspunkt i den regionale hydrologiske model opstillet lokale modeller for de enkelte vandforsyninger og/eller boringer. For yderligere beskrivelse af beregningen af BNBO henvises til GKO Vesthimmerland BNBO.

BNBO til de enkelte vandforsyninger kan ses under Vandforsyninger.

Miljøstyrelsen, december 2018: Afgrænsning af BNBO, Aalborg Kommune.

På baggrund af ændringer i indvindingsforhold har Miljøstyrelsen beregnet BNBO.

Miljøstyrelsen, oktober 2018: Kortlægning i Aalborg Kommune - Oplande, sårbarhed, NFI og IO. Resultat.

Der er sket ændringer i indvindingsstukturen siden kortlægningen blev afsluttet i 2005-2010, derfor har Miljøstyrelsen godkendt en række indvindingsoplande beregnet af Aalborg Kommune samt beregnet nogle få oplande på baggrund af de eksisterende modeller. Der er dermed sket opdatering af indvindingsoplandene i områderne Hals, Hvorup-Hammer Bakker, Aalborg SV og Aalborg SØ. Miljøstyrelsen har ligelede vurderet sårbarheden og afgrænset NFI og IO i OSD Hvorup og OSD Hammer Bakker samt for de dele af indvindingsoplandene, som ligger uden for OSD.

Miljøstyrelsen, august 2017: Beregning af indvindingsoplande - Hvorup og Hammer Bakker området. Udarbejdet af Niras.

Der er beregnet indvindingsoplande til de almene vandforsyninger, som ikke i forvejen havde et indvindingsopland eller hvor der er sket ændringer i indvindingsforholdene.

Miljøstyrelsen, oktober 2017: Beregning af indvindingsoplande - Aalborg SV. Udarbejdet af Niras.

Der er beregnet indvindingsoplande til de almene vandforsyninger, som ikke i forvejen havde et indvindingsopland eller hvor der er sket ændringer i indvindingsforholdene.

Miljøstyrelsen, oktober 2017: Beregning af indindvindsoplande - Aalborg SØ. Udarbejdet af Niras.

Der er beregnet indvindingsoplande til de almene vandforsyninger, som ikke i forvejen havde et indvindingsopland eller hvor der er sket ændringer i indvindingsforholdene.