Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Aalborg Kommune

Kortlægning 2016-2020

Afgrænsning af BNBO, Aalborg Kommune.

På baggrund af ændringer i indvindingsforhold har Miljøstyrelsen beregnet BNBO.

Miljøstyrelsen, oktober 2018: Kortlægning i Aalborg Kommune - Oplande, sårbarhed, NFI og IO. Resultat.

Der er sket ændringer i indvindingsstukturen siden kortlægningen blev afsluttet i 2005-2010, derfor har Miljøstyrelsen godkendt en række indvindingsoplande beregnet af Aalborg Kommune samt beregnet nogle få oplande på baggrund af de eksisterende modeller. Der er dermed sket opdatering af indvindingsoplandene i områderne Hals, Hvorup-Hammer Bakker, Aalborg SV og Aalborg SØ. Miljøstyrelsen har ligelede vurderet sårbarheden og afgrænset NFI og IO i OSD Hvorup og OSD Hammer Bakker samt for de dele af indvindingsoplandene, som ligger uden for OSD.

Miljøstyrelsen, august 2017: Beregning af indvindingsoplande - Hvorup og Hammer Bakker området. Udarbejdet af Niras.

Der er beregnet indvindingsoplande til de almene vandforsyninger, som ikke i forvejen havde et indvindingsopland eller hvor der er sket ændringer i indvindingsforholdene.

Miljøstyrelsen, oktober 2017: Beregning af indvindingsoplande - Aalborg SV. Udarbejdet af Niras.

Der er beregnet indvindingsoplande til de almene vandforsyninger, som ikke i forvejen havde et indvindingsopland eller hvor der er sket ændringer i indvindingsforholdene.

Miljøstyrelsen, oktober 2017: Beregning af indindvindsoplande - Aalborg SØ. Udarbejdet af Niras.

Der er beregnet indvindingsoplande til de almene vandforsyninger, som ikke i forvejen havde et indvindingsopland eller hvor der er sket ændringer i indvindingsforholdene.