Kortlægning 2016-2020

Med den reviderede vandforsyningslov fra april 2015 er det besluttet, at grundvandskortlægningen skal fortsætte frem til og med 2020. I den periode vil kortlægningen have fokus på følgende hovedopgaver:

> Kortlægning og afgrænsning af nye indvindingsoplande til almene vandforsyningsanlæg uden for OSD

> Afgrænsning af nye indvindingsoplande til almene vandforsyninger inden for OSD

> Afgrænsning af boringsnære beskyttelsesområder

> Undtagelsesvis justering af kortlægning for eksisterende indvindingsområder 

> Vedligeholdelse og offentliggørelse af data

> Udpegning af afgrænsninger - drikkevandsinteresser, indvindingsoplande uden for OSD, følsomme indvindingsområder, indsatsområder og boringsnære beskyttelseområder. 

I den forbindelse er der nedsat en koordinationsgruppe.

Her kan du læse mere om Kortlægningsprocessen 2016-2020 med grundvandskortlægningens faglige og administrative retningslinjer.

På siden Afrapportering 2016-2020 kan afrapporteringen af den nye kortlægning ses.