Indvindingsoplande udenfor OSD, Ringsted

Rapporter: