Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

I henhold til Vandforsyningsloven skal Miljø- og fødevareministeren kortlægge og udpege drikkevandsressourcer.

Kortlægningen udføres af Grundvandskortlægningen under Miljøstyrelsen, hvorved der afgrænses:

  • Områder med drikkevandsinteresser (OD)
  • Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD)
  • Indvindingsoplande til almene vandforsyninger
  • Følsomme indvindingsområder for henholdsvis nitrat (NFI) og sprøjtemidler (SFI)
  • Indsatsområder (IO)
  • Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Udpegningen sker løbende gennem Bekendtgørelse om udpegning om drikkevandsressourcer efterhånden, som der afgrænses nye områder i grundvandskortlægningen.

Bekendtgørelsen sendes i offentlig høring. Bekendtgørelsesprocessen tager erfaringsmæssigt omkring 1 år.

De til enhver tid gældende områdeudpegninger kan ses på Danmarks Arealinformation på Danmarks Miljøportal.

Bekendtgørelser ses nedenfor.

Status for bekendtgørelsesproces

Ikrafttrædelse af Bekendtgørelse nr. 1153 om udpegning af drikkevandsressourcer 1. januar 2020.