Fakta: Grundvand er flere ting

De fleste har nok hørt, at i Danmark får vi vores drikkevand fra grundvandet. Men det er ikke alt grundvand, man kan drikke.

Det grundvand, der bliver til drikkevand, hentes op fra dybe lag i undergrunden. Der findes også grundvand i de øvre jordlag få meter under jordoverfladen. Det kalder man det terrænnære grundvand, og det bruges ikke til drikkevand. En stor del af det øvre grundvand strømmer ud til søer, moser og vandløb. Miljøstyrelsen har i store dele af landet kortlagt det dybe grundvand, der bruges til drikkevand. Miljøstyrelsen har også kortlagt, hvor vandet kommer fra, inden det ender i det dybe grundvand. Derfor ved vi, hvor det er særligt vigtigt at passe på ikke at skabe forurening, så vi passer på drikkevandet.

Læs mere om kortlægningen af grundvandet