Vandforsyning

Erstatningen for rådighedsindskrænkninger vil skulle afholdes over vandprisen. Se mere i afsnittet Lovgivningen om muligheden for at få tillæg til prisloftet.