Spørgsmål og svar

Miljøstyrelsens svar på spørgsmål til boringsnære beskyttelsesområder er alene af vejledende karakter, idet styrelsen ikke kan udtale sig om konkrete sager.

Miljøstyrelsen giver svar på generelt niveau og alene på baggrund af de oplysninger, som angives i spørgsmålet.

Ved behandling af konkrete og fuldt oplyste sager, kan der være forbehold, der taler for, at sagen behandles anderledes, end hvad der kan udledes af svaret fra Miljøstyrelsen.

Herunder finder du svar på de oftest stillede spørgsmål: