25 meter zone

Søg kompensation

Der kan søges om kompensation for 25 meters beskyttelseszonen omkring vandindvindingsboringer til et alment forsyningsanlæg.

Ansøgningsblanket

Ansøgningen skal sendes til den almene vandforsyning, som boringen hører til.

Kompensationen indeksreguleres årligt. Kompensation for en 25 meter-zone i beløber sig i 2020 til 472 kr. og i 2021 til 477 kr. 

25 meters beskyttelseszone

Det blev pr. 1. august 2011 lovpligtigt at udlægge en 25 meters sprøjtefri beskyttelseszone rundt om alle indvindingsboringer til almene vandværker.

Beskyttelseszonen er indført for at beskytte mod forurening.

Lovændring om 25 meter-beskyttelseszonen

Vejledning om 25-meter beskyttelseszonen

Kort over boringer

Se her, om der er en boring på din ejendom, som er omfattet af 25 m-beskyttelsesområderne:
Kort over boringer  - Klik på GEUS og da 25m.

GEUS har ikke ansvar for kortets indhold, eller for anvendelsen af de boringsoplysninger, som fremgår af kortet.

Det bemærkes, at kortet over 25 m-beskyttelsesområderne baserer sig på et udtræk fra Jupiter-databasen, der medtager boringer, som er knyttet til almene vandforsyninger. Kortet udgør det bedst mulige grundlag for at identificere de aktive indvindingsboringer til almene vandforsyninger. Miljøstyrelsen er vidende om, at kortet ikke alle steder er opdateret ifht. boringernes status, at boringernes placering kan være unøjagtig , og at der eksisterer et antal boringer, som ikke fremgår af kortet.

Ved spørgsmål til konkrete boringer henvises grundejere til at kontakte vandforsyningsselskabet.