Havvand og saltholdigt grundvand

Danmarks største byer er alle beliggende ved havet, og potentialet ved at bruge havvand som erstatning for drikkevand er derfor stort – bl.a. til køleformål.

Saltvand kan indvindes fra havet eller som saltvandspåvirket grundvand fra kystnære boringer. I dette afsnit behandles saltvand, der indvindes fra havet. Saltvand fra boringer fremgår af "Forurenet grundvand og drænvand".