Havvand og saltholdigt grundvand

Genbrug af havvand og saltholdigt grundvand

Danmarks største byer er alle beliggende ved havet, og potentialet ved at bruge havvand som erstatning for drikkevand er derfor stort – bl.a. til køleformål.

Saltvand kan indvindes fra havet eller som saltvandspåvirket grundvand fra kystnære boringer. I dette afsnit behandles saltvand, der indvindes fra havet. Saltvand fra boringer fremgår af "Forurenet grundvand og drænvand".