Vandpanelet

""

Vandpanelet er et forum til drøftelse af håndteringen af konkrete trusler for grundvands- eller drikkevandsforureninger og for koordinering af indsatsen i forhold til problemer, der har betydning for flere vandforsyninger - se kommissorium for Vandpanelet.

Vandpanelet kan aftale at nedsætte mindre arbejdsgrupper til udredninger. Dette blev gjort i august 2017 på baggrund af fund af pesticidnedbrydningsproduktet desphenyl-chloridazon i flere vandforsyninger. På baggrund af kommissoriet for den nedsatte pesticidarbejdsgruppe kom gruppen i november 2018 med nogle konklusioner og anbefalinger og inkl. bilag.