Særligt for indvindinger der alene forsyner én husstand med drikkevand

FAQ’er om drikkevandsregler for indvindingsanlæg, der leverer vand til husholdningsbrug til én husstand

Spørgsmål og svar nedenfor omhandler kravene til ejendomsejere med egen vandsyning, der leverer mindre end 10 m3 vand om dagen, og som kun forsyner sin egen ejendom/husstand. Hvis indvindingen leverer vand til fødevarevirksomhed herunder primærproduktion, til kommercielle (restauranter, hoteller o. lign.) eller offentlige (skoler, sygehuse o. lign.) aktiviteter, er vandet omfattet af drikkevandsbekendtgørelsen krav til vandkvaliteten.

FAQ’erne opdateres løbende.