Nemmere at bruge sekundavand og genbruge vand

Drikkevandsinitiativ 6  : Når kloakmesteren spuler kloakken, og vaskehallen vasker vores bil, sker det i dag med vand af drikkevandskvalitet, og det er både dyrt og unødvendigt. Vand, som bruges i husholdninger og virksomheder, behøver ikke altid at være af drikkevandskvalitet. Interessen for at anvende vand, som ikke overholder kravene til drikkevandskvalitet (sekundavand), samt for at genbruge vand er stigende, og fordelene er mange. Da sekundavand ofte er billigere end drikkevand, sparer virksomhederne desuden penge ved at bruge dette vand. Det styrker deres konkurrenceevne. 

Naturstyrelsen udgav i 2014 to rapporter om genbrug af vand, ligesom der i 2014 blev gennemført et partnerskab om sekundavand. Der blev samtidig udviklet et beregningsværktøj omkring økonomien i systemløsninger.

For at forbrugerne kan spare yderligere på det rene grundvand, undersøger Miljøstyrelsen mulighederne for at ændre reglerne om brug af sekundavand. Og styrelsen har udarbejdet vejledningsmateriale om, hvordan man kan udnytte det mindre rene vand til formål, hvor der er ikke er behov for vand af bedste kvalitet. Se vejledningsmaterialet her.  

Genbrug af vand er en prioritet i Miljø- og Fødevareministeriets ordning til støtte for grøn teknologi (MUDP). En række projekter har fået støtte.    

Læs rapport om potentialer og barrierer ved brug af sekundavand her.

Læs rapport, som samler op på erfaringer med at opsamle regnvand fra tage til toiletskyl og tøjvask i vaskemaskiner her.