Lettere at fjerne kalk fra vandet

Drikkevandsinitiativ 7 : Lidt over en million danskere bor i områder, hvor drikkevandet er hårdt eller meget hårdt på grund af kalk. Meget kalk i vandet betyder blandt andet, at man skal bruge mere sæbe for at vaske tøjet rent, at der hurtigt kommer kalkrande i badeværelset, og at husholdningsapparater og installationer slides hurtigere. Der kan derfor være både økonomiske og miljømæssige gevinster for både private husholdninger og virksomheder, hvis vandforsyningerne i områder med hårdt vand reducerer kalkindholdet i drikkevandet.

Det er en forudsætning for blødgøring af vandet, at der lokalt er foretaget en helhedsvurdering af fordele og ulemper. Herunder kan kommunen ved behandling af en ansøgning om blødgøring indhente udtalelse fra Styreksen for Patientsikkerhed, hvis der er tvivl om den sundhedsmæssige kvalitet af vandet.

Vandforsyningen i Danmark bygger på rent grundvand, som normalt kun skal gennemgå en simpel vandbehandling (iltning og filtrering) for at kunne bruges til drikkevand. Nogle steder i landet er ressourcerne af rent grundvand imidlertid under pres. Det kan for eksempel være på grund af forurening med miljøfremmede stoffer eller et for højt indhold af naturligt forekommende stoffer. I visse situationer kan en videregående vandbehandling være den bedste løsning, når såvel tekniske, økonomiske som miljømæssige forhold tages i betragtning.

Der bliver i 2017 udarbejdet en ny vejledning, som giver kommunerne et klarere og bedre beslutningsgrundlag i forhold videregående vandbehandling. 

Læs mere om fremstilling af drikkevand