Bedre beskyttelse af områder nær drikkevandsboringer

Drikkevandsinitiativ 4 : I Danmark er vi meget optaget af at beskytte områder tæt på vandboringer mod forurening. Et af værktøjerne, som kommunerne kan bruge for at beskytte grundvandet, er at udlægge beskyttelseszoner omkring vandforsyningsboringerne. Disse boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) har i særlig grad brug for beskyttelse, fordi der her opstår et naturligt undertryk, som hurtigt kan trække eventuel forurening ned i jorden. Et forhold som blandt andet godkendelsesordningen for sprøjtemidler desværre ikke fuldt ud kan tage højde for.

For alle drikkevandsboringer tilknyttet almene vandforsyninger er der i dag afgrænset boringsnære beskyttelsesområder. Det betyder blandt andet, at kommunerne kan pålægge grundejerne begrænsninger i forhold til, hvad jorden må bruges til. Det kan for eksempel være forbud mod brug af sprøjtemidler og nitrat.

Resten af de almene vandforsyningers drikkevandsboringer skal nyde samme beskyttelse. Derfor blev der afsat i alt 26 mio. kroner til at sikre, at der i løbet af 2015 og 2016 blev fastlagt boringsnære beskyttelsesområder omkring alle drikkevandsboringer. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings rejsehold rådgav kommunerne i arbejdet.