Bedre beskyttelse af følsomme sandjorde mod sprøjtemidler

Drikkevandsinitiativ 2 : Nogle former for jordlag beskytter grundvandet bedre end andre. Jordens indhold af ler, sand, grus og organisk materiale er afgørende for udvaskningen af sprøjtemidler til grundvandet.

Sandområder, der er særligt følsomme over for sprøjtemidler, og de tilhørende indsatsområder bliver nu udpeget, så de kan beskyttes.

Miljø- og Fødevareministeriet har identificeret, hvor de sårbare jorde er, så der kan forebygges mod, at sprøjtemidler siver ned til grundvandet. Den information er nu tilgængelig, da Aarhus Universitet og Naturstyrelsen sammen har udarbejdet et kort over de sandjorde, som er særligt følsomme over for sprøjtemidler. Disse områder ligger særligt i Midt- og Sønderjylland.

Områderne vil blive udpeget i bekendtgørelser. Den første bekendtgørelse forventes at træde i kraft i sommeren 2016. Den bliver suppleret med en vejledning til kommunerne om, hvordan man kan beskytte grundvandet i disse områder. 

Der er udarbejdet en rapport over, hvordan indsatsområderne for sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder på sandjorder er identificeret.

Læs rapporten her

Der er foretaget en kortlægning af særligt følsomme sandjorder over for udvaskning af sprøjtemidler til grundvandet.

Læs rapporten her