140,9 mio. kr. til skovrejsning

Drikkevandsinitiativ 5 : Skovvækst beskytter grundvandet mod forurening. For at sikre rent drikkevand i fremtiden plantes der mere skov i de almene vandforsyningers indvindingsoplande samt andre områder, hvor grundvandet er særlig vigtigt for indvindingen af drikkevand.

Der er mulighed for etablering af mere end 1.000 hektar statsskov i perioden 2015 – 2018. Der blev på finansloven for 2015 afsat ca. 35 mio. kr. om året i 2015 – 2018 (i alt 140,9 mio. kr.) til statslig skovrejsning.