Nyhedsbrev nr. 5 – Rejseholdet om Vandforsyning 2015 -2016

16-10-2015

Dele af administrationen er overgået til Energistyrelsen

Bekendtgørelsen om hjælpeordningen for ejendomsejere, der får påbud om forbedret spildevandsrensning eller tilslutning til kloak, er overgået fra Naturstyrelsen til Energistyrelsen. Ved spørgsmål til ordningen skal man derfor henvende sig til Energistyrelsen. Dette gælder dog ikke spørgsmål i forhold til tidsfristerne i bekendtgørelsen, som fortsat administreres af Naturstyrelsen.

Trappemodellen for afregning af spildevand for store vandforbrugere er ligeledes overgået fra Naturstyrelsen til Energistyrelsen. Du kan læse mere om støtteordningen på Energistyrelsens hjemmeside.

Nyt værktøj til beregning af samfundsøkonomien i klimatilpasning

COWI skal for Naturstyrelsen udarbejde et nyt regneværktøj til brug for kommuner og forsyningsselskaber. Værktøjet skal gøre kommunerne og forsyningsselskaberne i stand til at foretage beregninger af samfundsøkonomien ved klimatilpasningstiltag. Det vil bestå af tre moduler, som tilsammen danner grundlag for de overordnede resultater. Modulerne består af et katalog over klimatilpasningstiltag, et oversvømmelsesmodul og et økonomimodul.

Til projektet er knyttet en referencegruppe bestående af repræsentanter fra bl.a. Lolland og Københavns kommuner, HOFOR, DANVA og en række forsyningsselskaber. Læs mere om projektet her.

Opdatering af FAQ

På Rejsehold for Vandforsynings hjemmeside findes en FAQ-samling, som giver svar på de mest almindelige spørgsmål i forhold til beskyttelseszoner, SFI og vandforsyning. Samlingen er blevet opdateret, så du nu kan finde svarene på langt de fleste af dine spørgsmål i forhold til vandforsyning. Hvis du ikke finder svar her, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte rejseholdet. Se FAQ-samlingen her.

Sådan kontakter du rejseholdet

E-mail: Obfuscated Email

Telefonisk hotline: 93 56 40 62 Vores hotline er åben mandag og tirsdag fra kl. 10 -12 & onsdag fra kl. 13 - 15.

Sådan bestiller du et møde med rejseholdet:

Bestilling af besøg sker ved at skrive eller ringe til os. Vi vil gerne målrette besøget. Derfor beder vi dig om at udfylde dette  skema  og returnere det til rejseholdets e-mail minimum to uger før rejseholdets besøg.

Vi glæder os til at høre fra jer.

Naturstyrelsen kan alene udtale sig vejledende om lovgivning inden for styrelsens område, og kan ikke tage stilling til konkrete sager. Den præcise rækkevidde af lovgivningen fastlægges i sidste ende af domstolene.

 

Print nyhedsbrevet (pdf)