Nyhedsbrev nr. 3 – Rejseholdet om Vandforsyning 2015 -2016

07-06-2015

På grund af tekniske problemer er de to første nyhedsbreve ikke blevet sendt ud til abonnenterne. De findes på rejseholdets hjemmeside og på følgende links: Nyhedsbrev 1 og Nyhedsbrev 2 .

Erfaringer fra kommuner og rådgivere

I uge 18 havde Naturstyrelsens afdeling for grundvandskortlægning (GKO) møder med kommuner og rådgivere for at høste erfaringer til det kommende arbejde med afgrænsning af BNBO.

De 37 kommuner, der i 2013-2014 fik etableret BNBO under tilskudspuljen, var inviteret til at fortælle om deres erfaringer på området. De 9 kommuner, som deltog i drøftelserne, understregede, at afgrænsningen af BNBO bør gøres så administrativt brugbare som muligt. Når man som kommune skal arbejde med BNBO politisk og i forhold til lodsejere, bør der være stor opmærksomhed på, at afgrænsningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til kommunens forvaltning. Med udgangspunkt i en faglig betragtning bør projektet derfor tilrettelægges således, at det endelige produkt giver størst mulig værdi i kommunens efterfølgende arbejde.

Parallelt med kommunemødet var de syv rådgivere, der havde udført BNBO-arbejde for kommunerne under tilskudspuljen, inviteret. En stor del af opsamlingen var på et detaljeret fagligt niveau. Berørte emner på mødet med rådgiverne var således:

  • Hvilken metode egner sig bedst?
  • Hvilke kvalitetssikringsprocedurer er mest optimale?

Det var samtidig tydeligt, at rådgiverne i stor udstrækning delte synspunkt med kommunerne: Fokusér på at etablere et grundlag, som kommunerne administrativt kan arbejde videre med.

Ovenstående input fra kommuner og rådgivere inddrages i Naturstyrelsens projekt med fastlæggelse af BNBO i 2015 og 2016.

Har du spørgsmål til projektet, kan du kontakte projektleder Martin Skjøtt Linneberg (Obfuscated Email)

Informationsmøde om SFI                                                     

I marts holdte GKO og vandforsyningsrejseholdet oplæg i Billund og Odense om statens udpegning af sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder (SFI). 37 kommuner deltog i mødet (se liste med deltagende kommuner). Rapporten om udpegningen af indsatsområder findes her, mens præsentationen fra informationsmødet findes.

Sådan kontakter du rejseholdet

E-mail: Obfuscated Email

Telefonisk hotline: 93 56 40 62 Vores hotline er åben mandag og tirsdag fra kl. 10 -12 & onsdag fra kl. 13 - 15.

Sådan bestiller du et møde med rejseholdet:

Bestilling af besøg sker ved at skrive eller ringe til os. Vi vil gerne målrette besøget. Derfor beder vi dig som kommune om at udfylde dette  skema  og returnere det til rejseholdets e-mail minimum to uger før rejseholdets besøg.

Har du spørgsmål om rejseholdet, kan du kontakte projektleder Helga Ejskjær på Obfuscated Email .